Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Rifabutin kullanm ile nötropeni görülmekle beraber, azitromisin kombinasyonu ile ilgili kesin bir iliki zithromax 500mg ortaya konmamtr. Neisseria gonorrhoeae isimli bir mikroorganizmann yol at elik eden baka enfeksiyonun olmad cinsel yolla bulaan enfeksiyonlar. Azitromisin alan baz hastalarda iitme kayb, sarlk ve/veya kulak zithromax 500mg nlamas gibi iitme bozukluklar rapor edilmitir.

  2. Read Reviews » Zithromax Suspension. Parapertussis, Legionella pneumophila,. Accessed zithromax January 04, 2019.